Godło Polski

KAROL NITEK

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr X w Radomiu

KOMORNIK SĄDOWY

JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM

luris executio non habet iniurium
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

JESTEŚ DŁUŻNIKIEM? CHCESZ SPŁACIĆ ZADŁUŻENIE?

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Nakazy prawa są te: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co mu się należy.

JESTEŚ WIERZYCIELEM?
CHCESZ EGZEKWOWAĆ SWOJE WIERZYTELNOŚCI?

Komornik wykonuje wyroki Sądu.
Nie orzeka, nie ocenia, nie bada.
Działa na wniosek i na rzecz wierzyciela.

KAROL NITEK

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr X w Radomiu

KOMORNIK SĄDOWY
JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM

luris executio non habet iniurium
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

JESTEŚ DŁUŻNIKIEM? CHCESZ SPŁACIĆ ZADŁUŻENIE?

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Nakazy prawa są te: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co mu się należy.

JESTEŚ WIERZYCIELEM,
CHCESZ EGZEKWOWAĆ SWOJE WIERZYTELNOŚCI?

Komornik wykonuje wyroki Sądu.
Nie orzeka, nie ocenia, nie bada.
Działą na wniosek i na rzecz wierzyciela.

Komornik Sądowy Karol Nitek jest uprawniony do prowadzenia postępowań z całej
Apelacji Lubelskiej (art. 10 uoks)

– KANCELARIA KOMORNICZA –

Priorytetem kancelarii komorniczej jest przeprowadzenie sprawnego i skutecznego postępowania egzekucyjnego działając na podstawie wyroku Sądu, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o wnioski wierzyciela i posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie.

Do każdej powierzonej sprawy pracownicy kancelarii komorniczej podchodzą indywidualnie, kierując się nieszablonowym podejściem w zakresie poszukiwania majątku dłużnika oraz ścisłą współpracą z wierzycielem, celem jak najpełniejszego zaspokojeniem dochodzonych w postępowaniu należności. Komornicy dokładają starań, aby zapewnić podmiotom czekającym na spłatę długu możliwie jak najszybsze odzyskanie przysługujących im wierzytelności. Ich działanie bazuje na obowiązujących zasadach prawnych.

Kancelaria komornicza posiada dostęp do wielu systemów teleinformatycznych i baz danych usprawniających proces egzekucji sądowej.

 

– KOMORNIK SĄDOWY –

§ Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

§ Celem postępowania egzekucyjnego nie jest ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, lecz jedynie wykonanie tytułu wykonawczego. Komornik nie ma zatem wpływu na treść wyroku, ale to od komornika zależy szybkość i jakość jego realizacji.

§ Jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

§ Organ komorniczy dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, a w postępowaniu egzekucyjnym kieruje się zasadami sprawności i skuteczności.

§ Kancelaria komornicza działa na wniosek i rzecz wierzyciela,

§ nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

– WŁAŚCIWOŚĆ / REWIR –

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Karol Nitek może aktualnie przyjmować sprawy z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Rewirem Kancelarii Komornika Sądowego Karola Nitka, jest obszar właściwości

Sądu Rejonowego w Radomiu.

W obrębie wskazanych poniżej miast i gmin Komornik Sądowy Karol Nitek jest komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji ze wszystkich możliwych sposobów, w tym z nieruchomości. Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Radomiu obejmuje n/w gminy (kody pocztowe 26-6xx) wraz z miejscowościami.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu

Prowadzący własną kancelarię komornik sądowy Karol Nitek stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn.zm.) uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Obszar Apelacji Lubelskiej

– NARZĘDZIA I BAZY KANCELARII –

Celem usprawnienia i zwiększenia skuteczności postępowań kancelaria komornicza korzysta z wielu systemów teleinformatycznych i dostępu do baz danych. Komornicy na bieżąco weryfikują zawarte tam informacje.

Kancelaria komornika sądowego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych. Korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego.

Logo CEPiK 2.0

CEPiK 2.0

Logo KIR.Ognivo

KIR. Ognivo

Logo EKW

EKW

Logo CEIDG

CEIDG

Logo Geoportal Powiatu Radomskiego

Geoportal Powiatu Radomskiego

Herb Radomia

GEO.Radom

Logo Komornik Online

Komornik online

Logo EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Logo ZUS PUE

ZUS PUE

Logo GUS

Główny Urząd Statystyczny

Logo Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów

Logo LEX

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Logo Podatki.gov

Podatki.gov

Logo e-KRS

E-KRS

Logo MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Logo UFG

UFG

– SIEDZIBA KANCELARII –

Dojazd do siedziby komornika
Lokalizacja komornika

Samorząd Izby Komorniczej w Lublinie z ogromnym smutkiem
i żalem informuje o tragicznej śmierci Naszej Koleżanki.

Ewa Kochańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

W czasie pełnienia obowiązków służbowych, wykonując czynności
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 listopada 2022 roku,
stała się ofiarą niewytłumaczalnej i niewybaczalnej napaści
ze strony jednego z dłużników, który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej,
atakując Ją i jednego z pracowników kancelarii.

Tak trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto jeszcze powinien być z nami…
Nie sposób pogodzić się z tak niepowetowaną stratą.

Łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną Ewy,
Jej Przyjaciółmi i Współpracownikami.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
(ks. Jan Twardowski)

Zamknij informacje