Komornik - Apelacja Lubelska - WŁAŚCIWOŚĆ / REWIR

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Karol Nitek może aktualnie przyjmować sprawy z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie (art. 10 uoks).

Celem działalności kancelarii komornika apelacji lubelskiej Karola Nitka jest efektywne przeprowadzenie czynności zgodnie z wyrokiem Sądu, stosując się do obowiązujących przepisów prawa. Działania są podejmowane z inicjatywy wierzyciela, który chce odzyskać swoje wierzytelności od dłużnika niewywiązującego się z umowy. Zdobyte doświadczenie i posiadane kwalifikacje pozwalają na szczegółową analizę każdej sprawy, dzięki czemu Karol Nitek, którego obszarem działalności jest apelacja lubelska, może dobrać prawidłowe narzędzia i metody pracy, aby w odpowiedni sposób przeprowadzić postępowanie.

Wykonywanie wyroków sądowych na rzecz wierzyciela

Zadaniem, które realizuje kancelaria, jest poszukiwanie majątku dłużnika i prowadzenie mediacji mających na celu przekonanie go do spłaty zobowiązania z własnej woli. W tym celu wykorzystuje siłę argumentu i perswazji, pokazując dłużnikowi, że dalsze uchylanie się od powinności wobec wierzyciela tylko pogłębi, zamiast rozwiązać problem. Przekonuje, że zwrot nieuregulowanych zobowiązań jest w najlepszym interesie samego dłużnika, a każdy kolejny dzień zwłoki jedynie powiększa należności.

Komornik apelacji lubelskiej Karol Nitek dąży do tego, żeby pozyskać środki na rzecz wierzyciela – jeśli nie udaje się osiągnąć celu w sposób polubowny, wykorzystuje prerogatywy przyznane mu w ramach obowiązujących przepisów. Możliwość zajęcia i spieniężenia majątku, eksmisji czy egzekucji wynagrodzenia na poczet uregulowania zaległych należności zgodnie z wyrokiem to sposoby na realizację postanowienia sądowego. Aby usprawnić procedury, komornik, którego rejon to apelacja lubelska, posługuje się także nowoczesnymi technologiami – rozbudowane bazy danych i narzędzia teleinformatyczne wspierają jego działalność i przyspieszają formalności.

Odzyskiwanie należności z majątku dłużnika

Jak każda osoba pełniąca tę funkcję, Karol Nitek ma status funkcjonariusza publicznego. W ramach prowadzonych czynności nie jest zobligowany do analizy czy oceny wyroków sądowych, lecz do ich realizacji. Komornik przy apelacji lubelskiej wykonuje postanowienia Sądu, ale nie ma prawa do wpływania na ich treść w żaden sposób. Nawet jeśli dłużnik podważa wydany wyrok i z jakichś względów uważa go za niesłuszny, komornik i tak musi go zrealizować.

Obszar działalności obejmuje sprawy związane z wyrokami wydawanymi przez radomski Sąd Rejonowy. Oznacza to, że kancelaria wykonuje postanowienia dotyczące mieszkańców Radomia oraz okolicznych gmin:

  • Przytyk,
  • Jedlińsk,
  • Zakrzew,
  • Jastrzębia,
  • Jedlnia-Letnisko,
  • Skaryszew,
  • Kowala.

W interesie wierzyciela

Karol Nitek jako komornik działający na danym obszarze jest uprawniony do wykonywania tytułów egzekucyjnych z mienia zarówno ruchomego, jak i nieruchomości w przypadku spraw dotyczących mieszkańców wymienionych wyżej gmin i Radomia. Z kolei na obszarze właściwym dla apelacji lubelskiej może egzekwować majątek z każdego tytułu poza nieruchomościami. Niezależnie od rodzaju podejmowanej sprawy Karol Nitek kieruje się interesami wierzyciela i stara się wykonać wydany na jego korzyść wyrok sądu.

Komornik, którego obszar działalności to apelacja lubelska, każdą sprawę rozpatruje i realizuje w sposób indywidualny. Stały kontakt z wierzycielem pozwala na kontrolowanie postępowania i uzyskanie odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące toczących się w jego interesie procedur. Ponieważ komornik ma dostęp do licznych systemów informatycznych i baz online, wyroki są wykonywane szybko dzięki możliwości błyskawicznego namierzenia majątku dłużnika za ich pomocą.

Karol Nitek przeprowadza dowolne sprawy niezależnie od ich specyfiki i wartości wierzytelności. Doświadczenie w realizacji zleconych zadań, komunikatywność i rzetelność w podejmowaniu czynności sprawiają, że działalność pozwala na odzyskanie zadłużenia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji na temat przeprowadzanych przez komornika działań można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub udając się osobiście do siedziby kancelarii.

– REWIR –

Rewirem Kancelarii Komornika Sądowego Karola Nitka, jest obszar właściwości

Sądu Rejonowego w Radomiu.

W obrębie wskazanych poniżej miast i gmin Komornik Sądowy Karol Nitek jest komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji ze wszystkich możliwych sposobów, w tym z nieruchomości.

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Radomiu obejmuje n/w gminy (kody pocztowe 26-6xx) wraz z miejscowościami:

Miasto Radom (kody pocztowe od 26-600 do 26-621) oraz gminy:

1. Jastrzębia (kod pocztowy 26-631) oraz miejscowości:

Bartodzieje, Brody, Dąbrowa Jastrzębska, Dąbrowa Kozłowska, Goryń, Kolonia Lesiów, Kozłów, Lesiów, Lewaszówka, Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Olszowa, Owadów, Wojciechów, Wola Goryńska, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa, Wólka Lesiowska

2. Jedlińsk (kod pocztowy 26-660) oraz miejscowości:

Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża Wola, Czarny Ług, Górna Wola, Gutów, Janki, Jankowice, Jedlanka, Jeziorno, Kamińsk, Klwatka Szlachecka, Klwaty, Kruszyna, Lisów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Nowa Wola, Nowe Zawady, Piaseczno, Piastów, Płasków, Romanów, Stare Zawady, Urbanów, Wielogóra, Wierzchowiny, Wsola, Wola Gutowska

3. Jedlnia Letnisko (kod pocztowy 26-630) oraz miejscowości:

Aleksandrów, Antoniówka, Cudnów, Dawidów, Groszowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice ,Lasowice, Maryno, Myśliszewice, Natolin, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Siczki, Słupica, Sadków Górki, Sadków, Wrzosów

4. Kowala (kod pocztowy 26-624) oraz miejscowości:

Augustów, Bardzice, Dąbrówka Zabłotnia, Grabina, Huta Mazowszańska, Kończyce-Kolonia, Kosów, Kotarwice, Ludwinów, Maliszów, Mazowszany, Młodocin Mniejszy, Parznice, Romanów, Rożki, Ruda Mała, Trablice

5. Przytyk (kod pocztowy 26-650) oraz miejscowości:

Dęba, Domaniów, Duży Las, Gaczkowice, Glinice, Goszczewice, Jabłonna, Jadwinów, Jagodno, Kaszewska Wola, Krzyszkowice, Maksymilianów, Młódnice, Mścichów, Oblas, Oblas – Leśniczówka, Ostrołęka, Podgajek, Posada, Potkanna, Sewerynów, Słowików, Stary Młyn, Stefanów, Studzienice, Sukowska Wola, Suków, Witoldów, Wola Wrzeszczowska, Wólka Domaniowska, Wrzeszczów, Wrzos, Wygnanów, Zameczek, Zameczek Kolonia, Żerdź, Żmijków

6. Skaryszew (kod pocztowy 26-640) oraz miejscowości:

Anielin, Antoniów, Bogusławice, Bujak, Chomentów-Puszcz, Chomentów-Socha, Chomentów-Szczygieł, Dzierzkówek Nowy, Dzierzkówek Stary, Edwardów, Gębarzów, Gębarzów-Kolonia, Grabina, Huta Skaryszewska, Janów, Kazimierówka, Kłonowiec-Koracz, Kłonowiec-Kurek, Kobylany, Makowiec, Maków, Maków Nowy, Miasteczko, Modrzejowice, Niwa Odechowska, Odechowiec, Odechów, Podsuliszka, Sołtyków, Tomaszów, Wilczna, Wólka Twarogowa, Wymysłów, Zalesie

7. Zakrzew (kod pocztowy 26-652) oraz miejscowości:

Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka Podłężna, Golędzin, Gulin, Gulinek, Janiszew, Jaszowice, Legęzów, Marianowice, Milejowice, Mleczków, Natalin, Nieczatów, Kolonia Piaski, Taczów, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Zatopolice

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu

Wzory gotowych wniosków do wypełnienia znajdziesz w zakładce wzory pism“.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy wierzycieli do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Samorząd Izby Komorniczej w Lublinie z ogromnym smutkiem
i żalem informuje o tragicznej śmierci Naszej Koleżanki.

Ewa Kochańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

W czasie pełnienia obowiązków służbowych, wykonując czynności
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 listopada 2022 roku,
stała się ofiarą niewytłumaczalnej i niewybaczalnej napaści
ze strony jednego z dłużników, który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej,
atakując Ją i jednego z pracowników kancelarii.

Tak trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto jeszcze powinien być z nami…
Nie sposób pogodzić się z tak niepowetowaną stratą.

Łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną Ewy,
Jej Przyjaciółmi i Współpracownikami.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
(ks. Jan Twardowski)

Zamknij informacje